(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 26/8/2021, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại Hà Nội ảnh 1