(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Công an thành phố Nam Định ủy quyền như sau:

Lô tài sản vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước do Công an thành phố Nam Định xử lý (có danh mục chi tiết kèm theo)

Công an thành phố Nam Định

Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 5
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 6