(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê quyền khai thác Trạm quay đầu xe buýt Phú Bài và Phong Điền, trong đó: Trạm quay đầu xe buýt Phú Bài, tổng diện tích khu đất: 1.000,0 m², địa điểm phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tài sản trên đất: Nhà chờ tại trạm xe buýt Phú Bài, nhà vệ sinh Trạm Phú Bài, sân nền trạm Phú Bài; Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền, tổng diện tích khu đất: 825,1 m², địa điểm thôn Trạch Thượng 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tài sản trên đất: trạm quay đầu xe buýt Phong Điền, tường rào trạm, đường vào trạm quay đầu xe buýt Phong Điền.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 26/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy và huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 26/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy và huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 26/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy và huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 26/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy và huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4