(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:

205 lô đất thuộc MBQH số 2623/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn

UBND huyện Đông Sơn

Ngày 26/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 26/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 26/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3