(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Tài sản bảo đảm của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/8/2021, đấu giá nhà xưởng và máy móc thiết bị tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 26/8/2021, đấu giá nhà xưởng và máy móc thiết bị tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 26/8/2021, đấu giá nhà xưởng và máy móc thiết bị tại tỉnh Phú Thọ ảnh 3