(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

01 lô tài sản gồm 08 mục hàng tạp hóa các loại đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.(Có bảng kê chi tiết tài sản đấu giá đính kèm)

Phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 26/8/2021, đấu giá 8 mục hàng tạp hóa các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 26/8/2021, đấu giá 8 mục hàng tạp hóa các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 26/8/2021, đấu giá 8 mục hàng tạp hóa các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 26/8/2021, đấu giá 8 mục hàng tạp hóa các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 26/8/2021, đấu giá 8 mục hàng tạp hóa các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 26/8/2021, đấu giá 8 mục hàng tạp hóa các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 6