(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2020 do Agribank Chi nhánh 3 ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền thu hồi khoản nợ có tài sản bảo đảm của Ngân hàng NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh 3 (Agribank – C/n 3) đối với Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát Phát theo Hợp đồng tín dụng số 1602LAV200900421 ngày 16/06/2009, kèm Phụ lục ngày 28/05/2010 và Hợp đồng tín dụng số 1602LAV200900454 ngày 16/06/2009.

Giá khởi điểm: 25.000.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát Phát tại Agribank - Chi nhánh 3 tạm tính đến ngày 30/04/2020 là 41.002.624.281 đồng (trong đó dư nợ gốc: 20.432.258.599 đồng; nợ lãi: 20.570.365.682 đồng).

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/05/2020 cho đến khi Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát Phát thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank chi nhánh 3.

Người có tài sản: Agribank C/n 3. Đ/c: Số 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Xem tài sản: Từ ngày 20/08/2020 đến ngày 25/08/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1 hoặc tại Agribank C/n 3. Đ/c: Số 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An từ ngày 20/08/2020 đến ngày 25/08/2020.

Đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút, ngày 26/8/2020.

Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/fax: 0283.526.4839 - 0948.689.986.