(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Ngân hàng VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 26/7/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại TP.HCM ảnh 1