(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do HDBank ủy quyền như sau:
Ngày 26/7/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại TP.HCM ảnh 1