(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Công an Thành phố Đồng Hới ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật vi phạm bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0046706/QĐ-XPHC ngày 01/07/2021. Giá khởi điểm: 17.197.000 đồng.

Công an Thành phố Đồng Hới

Ngày 26/7/2021, đấu giá tang vật bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 26/7/2021, đấu giá tang vật bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 26/7/2021, đấu giá tang vật bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 26/7/2021, đấu giá tang vật bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 26/7/2021, đấu giá tang vật bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 26/7/2021, đấu giá tang vật bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 6
Ngày 26/7/2021, đấu giá tang vật bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 7