(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Trường THPT Ông Ích Khiêm ủy quyền như sau:

1. Đơn vị đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Chức vụ: Phó Giám đốc - Đấu giá viên.

Địa chỉ: Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. Đơn vị có tài sản: Trường THPT Ông Ích Khiêm.

Đại diện: Ông Võ Trinh. Chức vụ: Hiệu trưởng.

Địa chỉ: Thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin thuộc Trường THPT Ông Ích Khiêm, chi tiết như sau:

- Diện tích: 50 m2

- Thời hạn thuê: 5 năm, mỗi năm cho thuê 9 tháng.

- Tỷ lệ tăng giá: 5% sau mỗi 2 năm.

- Điều kiện thanh toán: Từ ngày 05 đến ngày 10 vào đầu từng tháng. Riêng đối với tháng thứ nhất của năm đầu tiên, người trúng đấu giá nộp đủ tiền thuê của tháng đầu tiên (Dự kiến tháng 9 năm 2021) và tiền đặt cọc 03 (ba) tháng theo kết quả trúng đấu giá cho bên có tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/7/2021 đến hết ngày 23/7/2021 (Trong giờ hành chính), tại Trường THPT Ông Ích Khiêm, thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 06/7/2021 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 23/7/2021 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.550.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng/tháng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham giá đấu giá: 200.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng/bộ).

- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn).

* Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá khi tiền đặt trước nộp vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá từ ngày 21/7/2021 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 23/7/2021.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân có giấy CMND/CCCD, tổ chức có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng để để được hướng dẫn cụ thể.

9. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 15 phút ngày 26/7/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

10. Hình thức và phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (nhiều vòng cho đến khi không còn ai muốn trả giá nữa).

* Phương thức đấu giá: Trả giá lên.