(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ủy quyền như sau:

1. Đơn vị đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Chức vụ: Phó Giám đốc - Đấu giá viên.

Địa chỉ: Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

Đại diện: Ông Võ Duy Trinh. Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ: K62/32 Hà Huy Tập, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, chi tiết như sau:

- Diện tích: 58,24 m2

- Thời hạn thuê: 03 năm.

- Điều kiện thanh toán: 01 năm 01 lần vào ngày 01 đến ngày 10 đầu kỳ thanh toán. Riêng năm đầu tiên, nộp đủ tiền thuê của 01 (một) năm theo kết quả trúng đấu giá trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/7/2021 đến hết ngày 23/7/2021 (Trong giờ hành chính), tại K62/32 Hà Huy Tập, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 06/7/2021 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 23/7/2021 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 60.151.200 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu mươi triệu, một trăm năm mươi mốt ngàn, hai trăm đồng/năm).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham giá đấu giá: 200.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng/bộ).

- Tiền đặt trước: 29.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu đồng chẵn).

* Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá khi tiền đặt trước nộp vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá từ ngày 21/7/2021 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 23/7/2021.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân có giấy CMND/CCCD, tổ chức có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng để để được hướng dẫn cụ thể.

9. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 26/7/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

10. Hình thức và phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa 03 vòng).

* Phương thức đấu giá: Trả giá lên.”