(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 26/7/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1