(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Viễn thông Hà Nam ủy quyền như sau:
Ngày 26/7/2021, đấu giá cáp đồng thanh lý tại tỉnh Hà Nam ảnh 1