(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá lô tài sản gồm 02 xe ô tô thanh lý (bán gộp, không bán riêng lẻ từng xe): Xe ô tô nhãn hiệu Mazda 626, 05 chỗ ngồi, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2003, BKS 14C - 3689; Xe ô tô nhãn hiệu Mazda 626, 05 chỗ ngồi, đăng ký lần đầu ngày 16/09/1999 14A – 002.98.

Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh

Ngày 26/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 26/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 26/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 3