(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 38/HĐ-DVĐG ngày 30 tháng 6 năm 2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên phước và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải;

1. Đặc điểm tài sản:

* 14 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Thành Sơn xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

* 06 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Ba Bồn, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

* 12 lô đất tại Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Vị trí khu đất: Các lô đất nằm trong Khu quy hoạch dân cư Thành Sơn xã Xuân Hải, Khu quy hoạch dân cư Ba Bồn, thị trấn Khánh Hải; Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT) và đất ở đô thị (ODT).

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá (Thu tiền một lần).

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, giá phải trả, bước giá:

Ngày 26/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận    ảnh 1
Ngày 26/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận    ảnh 2
Ngày 26/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận    ảnh 3
Ngày 26/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận    ảnh 4
Ngày 26/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận    ảnh 5

- Tổng giá khởi điểm của 32 lô đất: 56.251.946.442 đồng (Năm mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, chín trăm bốn mươi sáu ngàn, bốn trăm bốn mươi hai đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

- Tiền bán hồ sơ:

* 14 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Thành Sơn xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: 100.000 đồng/hồ sơ/lô.

* 06 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Ba Bồn, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

* 12 lô đất tại Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Tiền đặt trước: 15% so với giá khởi điểm (Chi tiết tại bảng trên).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2020. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 112002656824, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietinbank).

- Giá phải trả: Từ giá khởi điểm trở lên.

- Bước giá: Trong trường hợp trả giá gián tiếp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì bước giá được áp dụng cho hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp ở vòng 1 phải từ 2% - 5% so với giá trả cao nhất của vòng đấu giá gián tiếp. Từ vòng 2 trở đi, bước giá từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó (mức cụ thể sẽ do đấu giá viên công bố từng vòng đấu trực tiếp tùy theo diễn biến tại cuộc đấu giá).

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

4. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

- Thời gian niêm yết thông báo: Từ 07 giờ 00 phút ngày 01/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2020.

- Thời gian thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 01/7/2020 và 06/7/2020.

5. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ 07 giờ 00 phút ngày 14/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/7/2020 cụ thể như sau:

* 14 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Thành Sơn xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: Ngày 14/7/2020.

* 06 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Ba Bồn, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: Ngày 15/7/2020.

* 12 lô đất tại Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: Ngày 16/7/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 01/7/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2020 (Trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận) và Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Ninh Hải (84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

7. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

*Lưu ý: Phong bì đựng phiếu trả giá chỉ chứa duy nhất phiếu trả giá, không chứa các giấy tờ khác.

8. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ 07 giờ 00 ngày đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

* Ghi chú:

- Trong ngày cuối của thời gian bán hồ sơ (Ngày 23/7/2020), bên B bán và tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá và biên lai thu tiền và hồ sơ do bên B cung cấp.

- Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước chỉ nhận hồ sơ và tiền đặt trước vào lúc 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

- Nếu khách hàng có nhu cầu nộp trước thời hạn nêu trên thì phải làm cam kết với phía công ty với nội dung không khiếu kiện, khiếu nại về hồ sơ và tiền đặt trước của mình; Hồ sơ nộp phải bỏ vào phong bì của Công ty (Có chữ ký xác nhận của Chủ tài sản, công ty đấu giá và khách hàng) tại mép của phong bì. Phong bì sẽ được chuyển cho chủ tài sản chịu trách nhiệm cất giữ và đến ngày nộp hồ sơ sẽ được Chủ tài sản giao cho Công ty đấu giá bỏ vào trong thùng phiếu dưới sự kiểm tra và giám sát của các thành viên tham gia và Công ty.

9. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 26/7/2020 (Chủ nhật) Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải (Do yêu cầu của Chủ tài sản)

*Ghi chú: Nếu số lượng khách hàng đăng ký quá tải thì Công ty sẽ chủ động bàn bạc với chủ tài sản về địa điểm đấu giá khác và có thông báo cụ thể đến từng khách hàng đăng ký.

Ngày 26/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận    ảnh 6
Ngày 26/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận    ảnh 7

- Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 26/7/2020, phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.