(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2019 do Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền Thanh thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê tài sản công của Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh thị xã Gò Công, cụ thể như sau:

- Nhà thi đấu cầu lông. Diện tích 896m2. Trong đó: Công trình chính: 864m2, công trình phụ: 32m2.

- Sân quần vợt. Diện tích 2.606,8 m2

- Phòng tập Aerobic. Diện tích 114,46m2

- Khu hoạt động Patin sàn gỗ. Diện tích 360m2

- Khuôn viên nhà Truyền thống. Diện tích 500m2

- Tài sản đấu giá theo công văn số 1389/UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công về việc mức giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản công của Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh thị xã.

- Nơi có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh thị xã Gò Công.

- Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, phường 1, thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 09/7/2019 đến ngày 10/7/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh thị xã Gò Công.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 716.845.161 đồng (Bảy trăm mười sáu triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn một trămsáu mươi mốt đồng). Cụ thể như sau:

- Nhà thi đấu cầu lông: 66.000.000 đồng/ năm, thời gian thuê: 07 năm. Tương ứng với 462.000.000 đồng/7 năm, trả tiền thuê hàng tháng vào ngày 15. Ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng: 25.000.000 đồng.

- Sân quần vợt: 132.000.000 đồng/ năm. Thời gian thuê 01 năm, trả tiền thuê hàng tháng vào ngày 15. Ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng: 15.000.000 đồng.

- Phòng tập Aerobic: 18.663.660 đồng/ năm. Thời gian thuê 01 năm, trả tiền thuê hàng tháng vào ngày 15. Ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng: 3.000.000 đồng.

- Khu hoạt động Patin sàn gỗ: 19.465.301 đồng/ năm. Thời gian thuê 01 năm, trả tiền thuê hàng tháng vào ngày 15. Ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng: 3.000.000 đồng.

- Khuôn viên nhà Truyền thống: 84.716.200 đồng/ năm. Thời gian thuê 01 năm, trả tiền thuê hàng tháng vào ngày 15. Ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng: 10.000.000 đồng.

- Bước giá: Áp dụng thống nhất cho tất cả các vòng đấu với bước giá như sau:

- Nhà thi đấu cầu lông: 2.500.000 đồng. Thời gian thuê: 07 năm, tương ứng 17.500.000 đồng/ 7 năm.

- Sân quần vợt: 4.000.000 đồng.

- Phòng tập Aerobic: 1.000.000đồng

- Khu hoạt động Patin sàn gỗ: 1.000.000đồng.

- Khuôn viên nhà Truyền thống: 2.000.000đồng.

- Tiền mua hồ sơ:

+ Nhà thi đấu cầu lông: 200.000 đồng/ hồ sơ

+ Sân quần vợt: 200.000 đồng/ hồ sơ

+ Phòng tập Aerobic: 50.000đồng/hồ sơ.

+ Khu hoạt động Patin sàn gỗ: 50.000đồng/hồ sơ.

+ Khuôn viên nhà Truyền thống: 150.000đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước:

+ Nhà thi đấu cầu lông: 23.500.000 đồng.

+ Sân quần vợt: 12.000.000 đồng.

+ Phòng tập Aerobic: 2.000.000đồng

+ Khu hoạt động Patin sàn gỗ: 2.500.000đồng.

+ Khuôn viên nhà Truyền thống: 8.500.000đồng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23, 24, 25 tháng 7 năm 2019, trong giờ hành chính. Nộp vào số TK Công ty 258877619 tại Ngân hàng Á Châu- phòng Giao dịch Gò Công.

- Thời gian đấu giá: 9h ngày 26/7/2019, địa điểm Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh thị xã Gò Công

- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản công của Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh thị xã Gò Công.

- Cách thức đăng ký:

+ Đối với cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: từ ngày 04/7/2019 đến ngày 23/7/2019 liên tục trong giờ hành chính.

- Địa điểm bán hồ sơ: Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công.

+ Địa chỉ: Số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang hoặc địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: DĐ 0944040252.