(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 26/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội ảnh 1