(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2020 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất do Công ty TNHH MTV LCN Long Đại quản lý để thực hiện Dự án Kho hàng và cửa hàng VLXD, đồ gỗ tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.

- Danh mục loại đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD).

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 3(1) thuộc tờ bản đồ địa chính số 2, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Diện tích thửa đất: 4.500 m2.

- Phạm vi, ranh giới: Phía Nam giáp đường Phan Đình Phùng; Phía Tây giáp khu đất TM&DV Công ty TNHH SX&TM Hưng Phát; Phía Bắc giáp rừng sản xuất; Phía Đông giáp rừng sản xuất.

- Tài sản gắn liền với đất: Cây cao su + cây keo các loại.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD), sử dụng đất để thực hiện Dự án Kho hàng và cửa hàng VLXD, đồ gỗ tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới theo phương án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 842/UBND-TH ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Hình thức cho thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn thuê đất: 50 (Năm mươi) năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành đưa vào sử dụng tối đa 18 tháng kể từ ngày bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Tổng giá khởi điểm: 7.733.808.660 đồng (Bảy tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, tám trăm linh tám nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 7.686.000.000 đồng (Bảy tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu đồng).

-Giá khởi điểm tài sản trên đất: 47.808.660đồng (Bốn mươi bảy triệu, tám trăm linh tám nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng)

Tổng giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác và chưa bao gồm các nghĩa vụ thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

(Thông tin chi tiết của tài sản được niêm yết tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và UBND phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

4. Tiền đặt trước: 1.546.761.000 đồng (Một tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm sáu mươi mốt nghìn đồng).

Tổ chức kinh tế phải có cam kết cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đối với số tiền 80% giá khởi điểm còn lại để thanh toán trong trường hợp trúng đấu giá.

5. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật đất đai 2013 có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch khu đất và phương án đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 4576/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất do Công ty TNHH MTV LCN Long Đại quản lý để thực hiện Dự án kho hàng và cửa hàng VLXD, đồ gỗ tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 04/6/2020 đến 15h00’ngày 23/6/2020.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 18/6/2020 và ngày 19/6/2020 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ngày 22/6/2020 đến 16h30’ ngày 24/6/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức thẩm định xét duyệt hồ sơ điều kiện tham gia đấu giá vào lúc 15h15’ ngày 23/6/2020.

- Thời gian thông báo đối với những tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia đấu giá: Vào ngày 25/6/2020.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào lúc 09h00’ ngày 26/6/2020.

- Địa điểm bán hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232 3856585.