(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá QSD đất tại huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội vào ngày 26/6/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT):

- Xã Hoa Sơn:

 + 01 thửa đất khu ao Cửa Vạn, thôn Miêng Thượng. GKĐ 4.5 triệu. TĐT: 80 triệu.

 + 05 thửa đất khu Nhà trẻ cũ, thôn Miêng Hạ (DG01 đến thửa DG05). GKĐ: 6 triệu. TĐT: 60 triệu.

 + 02 thửa đất khu Nhà trẻ cũ, thôn Miêng Hạ (DG06, DG07). GKĐ: 4 triệu. TĐT: 40 triệu.

- Xã Quảng Phú Cầu: 08 thửa đất khu ao Đình Bỏi, thôn Cầu Bầu. GKĐ: 5,5 triệu. TĐT: 70 triệu.

- Xã Trường Thịnh:

 + 09 thửa đất khu ao Đường Đống, thôn Thanh Sam. GKĐ: 3.5 triệu. TĐT: 40 triệu.

+ 02 thửa đất khu Sau chùa, thôn Đống Vũ. GKĐ: 5 triệu. TĐT: 70 triệu.

- Xã Tảo Dương Văn:

 + 13 thửa đất khu sau Trường Mầm non, thôn Tảo Khê. GKĐ: 2.5 triệu. TĐT: 40 triệu.

 + 04 thửa đất khu trường học cũ, thôn Văn Ông. GKĐ: 3.5 triệu. TĐT: 60 triệu.

- Xã Đại Hùng: 06 thửa đất khu giáp đền Ngũ Luân, thôn Ngũ Luân. GKĐ: 2.6 triệu. TĐT: 40 triệu.

- Xã Đại Cường:

 + 04 thửa đất khu Lương thực, thôn Đông Đình. GKĐ: 3.5 triệu. TĐT: 60 triệu.

 + 05 thửa đất khu ao Thung, thôn Đông Đình. GKĐ: 7 triệu. TĐT: 120 triệu.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 26/06/2020 (thứ Sáu) tại Hội trường lớn UBND huyện Ứng Hòa.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực mua, nộp hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước theo lịch trình sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 08/06/2020 đến 17 giờ 00, ngày 23/06/2020 tại Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa và Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp anh Lạc Việt (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/06/2020 đến 11h00, ngày 25/06/2020 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) bằng hình thức chuyển khoản. Hoặc nộp tiền mặt vào ngày 23/06/2020 tại Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa.

Liên hệ: Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa. Đ/c: Số 59 Phố Lê Lợi, TT. Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. ĐT: 0243.398.0886.