(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức ủy quyền như sau:
Ngày 26/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 26/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 26/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3