(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất thửa số 26, tờ bản đồ C6, diện tích 2.636,4m2, loại đất LUA tọa lạc: ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Văn Khải đứng tên quyền sử dụng đất.

- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân Sự huyện Cái Bè.

- Chủ tài sản: Ông Nguyễn Văn Khải, bà Đoàn Ánh Nguyệt. Địa chỉ: Ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

2. Giá khởi điểm của tài sản:

- Giá khởi điểm: 133.490.654 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi ngàn, sáu trăm năm mươi bốn đồng).

- Bước giá: Do Chấp hành viên xác nhận ngay tại phiên đấu giá.

3. Hình thức, Phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói;

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá, phí mua hồ sơ:

- Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

- Phí mua hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự. Luật Đấu giá tài sản và các văn bản khác có liên quan.

6. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày phát hành thông báo đến 16 giờ ngày 23/6/2020.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang, trong 03 ngày: 19, 22, 23/6/2020.

8. Thời gian địa điểm xem tài sản: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án Dân Sự huyện Cái Bè trực tiếp tổ chức cho khách hàng tham khảo hồ sơ pháp lý tài sản khi có nhu cầu tại nơi có tài sản trong giờ hành chính ngày 09, 10/6/2020.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào ngày 26/6/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

10. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ – Trụ sở chính: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Điện thoại: 02733.887579; 0943209737; Website: www.hoangvuluat.com.vn.

Trân trọng kính chào!