(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2020 do Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng số 1606/2020/HĐDVĐGTS ngày 16/06/2020 giữa Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội với Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á về việc tổ chức bán đấu giá tài sản là công cụ dụng cụ đã qua sử dụng.

1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản thanh lý. Cụ thể là công cụ dụng cụ đã qua sử dụng. (Có danh mục kèm theo)

2. Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản được phép bán đấu giá của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 4.450.000 đồng (Không có VAT)

(Bằng chữ: Bốn triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

4. Tiền đặt trước: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)

5. Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ

6. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội)

7. Bên có tài sản đấu giá: Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (Địa chỉ: Số 143 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 22/06/2020 và ngày 23/06/2020 tại Nơi để tài sản của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (Trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 16 giờ ngày 25/06/2020 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á.

10. Thời gian thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ, Ngày 25/06/2020 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 26/6/2020 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT Á

Địa chỉ: P304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37965198/ Fax: 024.37965199

DANH MỤC TÀI SẢN 

Ngày 26/6/2020, đấu giá công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1