(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2022 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông

Địa chỉ: O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 0976774135

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum

Địa chỉ: 01A Trần Phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 26/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện ĐăkTô, tỉnh Kon Tum ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 23/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 25/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 05/05/2022 - 16:30 23/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông - O.65 (lầu trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Số điện thoại liên hệ: 0976.903.886.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 26/05/2022

Địa điểm: Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum – Địa chỉ: 01A Trần Phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum