(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2021 do Công ty TNHH thép VSC - Posco ủy quyền như sau:
Ngày 26/5/2021, đấu giá tài sản cố định và hàng tồn kho tại Hà Nội ảnh 1