(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Đông Mỹ Hải Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên hộ ông Huỳnh Quốc Châu là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Đông Mỹ Hải Ninh Thuận

Đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 30, tờ bản đồ số 44d tọa lạc tại thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đứng tên hộ ông Huỳnh Quốc Châu là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Đông Mỹ Hải Ninh Thuận.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 30, tờ bản đồ số 44d tọa lạc tại thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đứng tên hộ ông Huỳnh Quốc Châu (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 293952, số vào sổ cấp GCN: CH00269 do UBND huyện Thuận Nam cấp ngày 24/9/2012), cụ thể như sau:

Diện tích: 1.331 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 1.331 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở 300 m2; Đất nông nghiệp khác 1.031 m2. Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài; Đất nông nghiệp khác đến tháng 01/2064. Nguồn gốc sử dụng đất: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 24/5/2021).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 05/5/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/5/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 20/5/2021 đến ngày 21/5/2021 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (thửa số 30, tờ bản đồ số 44d tọa lạc tại thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 05/5/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/5/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26/5/2021 (Sáng thứ tư).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 207/QC-TTDVĐGTS ngày 04/5/2021.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 207/QC-TTDVĐGTS ngày 04/5/2021)