(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 69/2021/HĐ-ĐG ngày 27/4/2021 được ký kết giữa Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo công khai việc tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản

1.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Tân Trụ diện tích: 11.404 m² theo mảnh trích đo địa chính số 38-2020, tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An trong đó:

+Diện tích: 6.163,61 m² (75 lô đất ở tại đô thị): Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+Diện tích: 5.240,39 m2 giao đất không thu tiền sử dụng đất (trong đó: Đất công viên cây xanh: 304,18m², đất giao thông: 4.757,14m², đất hạ tầng kỹ thuật: 179,07m²). Sau khi hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Tân Trụ phê duyệt tại Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 sẽ bàn giao cho huyện quản lý, sử dụng theo quy định.

+ Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Giá khởi điểm (diện tích: 6.163,61 m²): 49.055.776.410 đồng.

- Tài sản trên đất gồm:

Ngày 26/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An ảnh 1

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 3.402.814.000 đồng

Tổng giá khởi điểm: 52.458.590.410 đồng (bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu, năm trăm chín mươi ngàn, bốn trăm mười đồng)

Giá trị quyền sử dụng đất nêu trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

1.2. Nơi có tài sản: thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ tài sản

- Thời gian xem tài sản: Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản, hồ sơ tài sản từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ ngày 21/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước là 5.245.800.000 đồng/hồ sơ, thời gian nộp từ ngày 21/5/2021 đến 16 giờ ngày 24/5/2021. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ ngày 21/5/2021 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ ngày 24/5/2021.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp);

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tài liệu về điều kiện vốn kỹ thuật hoặc khả năng tài chính;

- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá:

- Là tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có chức năng kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, khi có đủ các điều kiện sau:

- Không vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Về năng lực tài chính: Thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải thực hiện dự án đúng theo quy hoạch (sử dụng đất, xây dựng, môi trường,…) được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện hồ sơ môi trường đúng theo quy định trước khi triển khai dự án; khởi công xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn thành trong thời gian 18 tháng kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá và được bàn giao mặt bằng khu đất ngoài thực địa (tiến độ thực hiện công việc là sau 06 tháng phải hoàn thành việc san lắp mặt bằng và 12 tháng tiếp theo phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng). Nếu nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện chậm trễ tiến độ sẽ bị xử lý theo Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

- Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 15 giờ, ngày 26/5/2021.

- Địa điểm đấu giá: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch hoạch huyện Tân Trụ, địa chỉ: Khu phố Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ. Địa chỉ: Khu phố Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 14 đường D1, KP Bình Cư 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696 ./.