(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 26/5/2021, đấu giá 3 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1