(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2020 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 2, Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

2. Đơn vị có tài sản: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, địa chỉ: Số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá: 02 (hai) thiết bị kiểm tra phanh đã hết hạn sử dụng

4. Giá khởi điểm là: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn). Mức giá trên là giá bán trọn lô tài sản công không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy chứng nhận ĐKKD đến Tầng 2, Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng để được hướng dẫn cụ thể.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng chẵn)

7. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

8. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/5/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 23/5/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng (Trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/5/2020 đến ngày 22/5/2020 trong giờ hành chính tại Số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

10. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá từ ngày 21/5/2020 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 25/5/2020.

11. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 26/5/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Tầng 2, Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. (ĐT: 0236.3889691) hoặc truy cập website http://tdgdanang.com”

Xin trân trọng cảm ơn./. 

PHỤ LỤC KÈM THEO CÔNG VĂN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 22/HĐ-DVĐG ngày 12 tháng 5 năm 2020

Đặc điểm kỹ thuật của tài sản đấu giá:

Ngày 26/5/2020, đấu giá thiết bị kiểm tra phanh đã hết hạn sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 1