(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2020 do Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. Địa chỉ: Khu phố 2, Phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản:

- Tài sản đấu giá: Khai thác tận dụng gỗ rừng trồng diện tích 1,4404 ha từ ngồn vốn dự án 661. Tổng sản lượng cây đứng khai thác 107,133m3 (trong đó, gỗ gia dụng: 46,944m3, gỗ nguyên liệu: 60,189m3).

- Nơi có tài sản: TK 831, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 48.745.000 đồng;  

- Tiền đặt trước: 4.900.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 22/5/2020 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25/5/2020 khách hàng nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Trung tâm hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Ngày 25/5/2020 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/5/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.