(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Long Xuyên (địa chỉ: Số 99 đường Nguyễn Thái Học (nối dài), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), như sau:

Đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Đội Quản lý Trật tự đô thị Long Xuyên, tọa lạc tại số 01, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 96,8m2 đất, thuộc thửa đất số 176, tờ bản đồ số 13 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Long Xuyên lập ngày 27/4/2020).

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà làm việc, diện tích: 235,6m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Mật độ xây dựng tối đa: 100%.

- Tầng cao tối đa: 07 tầng (lùi 3,5m tại tầng 7).

- Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Chiều cao các tầng xây dựng: Cao độ nền nhà tối đa 0,35m so với cao độ vỉa hè; Chiều cao tầng trệt 3,9m; Chiều cao các tầng lầu 3,6m; Buồng thang trên mái (nếu có) 3,1m.

- Độ vươn ban công tối đa: 1,4m.

- Khi lập thủ tục giao đất cho người trúng đấu giá, trường hợp có phát sinh tăng thêm diện tích đất thì người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thêm khoản tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm này theo đơn giá trúng đấu giá (giá trúng đấu giá/diện tích đất đấu giá). Trường hợp người trúng đấu giá đã được giao đất và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, sau đó đề nghị thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết dẫn đến thay đổi hệ số sử dụng đất (mật độ, chiều cao của công trình) thì phải xác định và nộp bổ sung tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy định pháp luật.

Giá khởi điểm của tài sản (làm tròn): 7.712.840.000đồng (Bảy tỷ bảy trăm mười hai triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 7.337.246.400đồng.

- Giá khởi điểm Nhà làm việc: 375.593.520đồng.

* Tiền đặt trước: 1.542.568.000đồng (Một tỷ năm trăm bốn mươi hai triệu năm trăm sáu mươi tám ngàn đồng) (đồng/1 hồ sơ).

* Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Điều 7 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh An Giang; có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 15 và 16/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 23/4/2021.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua, nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 23/4/2021.

+ Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hợp lệ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang từ khi nhận được phiếu trả giá đến trước 17 giờ 00 ngày 23/4/2021.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc: ngày 20/4; 22/4; trước 17 giờ 00 ngày 23/4/2021, trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá (ngày công bố giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp.

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Website: www.daugiaangiang.com ./.