(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phước Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2021 do Chi cục Thi hành án Dân huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Phước Long

Địa chỉ: 122 Trần Hưng Đạo, khu phố 4, hường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 0945948363

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân huyện Bù Gia Mập

Địa chỉ: thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 26/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 26/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 28/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 22/03/2021 - 16:30 26/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp hoặc có ủy quyền nộp hồ sơ tại công ty Đấu giá Hợp danh Phước Long (trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 diều 38 của luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 00:00 26/04/2021

Địa điểm: Chi Cục Thi Hành Án Dân huyện Bù Gia Mập