(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2021 do Văn phòng tỉnh ủy Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 26/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 26/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Hà Giang ảnh 2