(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2019 do Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

+ Tài sản đấu giá là động sản bao gồm: Bao ni lông: 174.578 chiếc; - Rọ thép: 625 chiếc; Vải bạt chống sóng: 500m2; - Cán xẻng: 500 chiếc

+ Tài sản nằm rải rác tại 16 điểm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

+ Giá khởi điểm là: 37.724.000 đồng (Ba mươi bẩy triệu bẩy trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

( Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí trên).

3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá;

- Thời gian: Từ ngày 11/4/2019 đến hết ngày 24/4/2019

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/4/2019 đến ngày 24/4/2019 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25/4/2019

6. Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến ngày 26/4/2019

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

8. Mức thu phí hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng)

9. Số tiền đặt trước: 5.000.000 đ(Năm triệu đồng chẵn)

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

11.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Kính mời các cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.