(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai. Địa chỉ: Đường B2, Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá: Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, địa chỉ: Số nhà 225, phố Nguyễn Khuyến, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, T. Lào Cai. Chi tiết như sau:

- Tài sản gắn liền với QSD đất: 01(một) nhà xây cấp III khung bê tông cốt thép 03 tầng. Tổng diện tích sử dụng được xây trên diện tích 90m2 là 217,35m2. Tổng diện tích xây dựng trên diện tích 90m2 là 191,35m2.

- Thửa đất: Diện tích: 90m2; hình thức sử dụng: Riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Giấy CNQSD đất số: BY455574, cấp ngày 07/4/2015.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

4.1. Giá khởi điểm: Là 2.017.328.000 (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm mười bẩy triệu ba trăm hai tám ngàn đồng).

4.2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng / 01hồ sơ

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 11; 12/4/2019 (trong giờ hành chính).

Khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Caiđể được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/4/2019 đến hết ngày 24/4/2019 (trong giờ hành chính) tại: Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

7. Tiền đặt trước, thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước.

7.1. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng chẵn)/ 01 hồ sơ. Tiền đặt trước đã được làm tròn số.

7.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày, từ ngày 23/4/2019 đến hết ngày 25/4/2019.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Tài khoản số: 999996019999, mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, chi nhánh tỉnh Lào cai. Nội dung ghi chứng từ ghi đầy đủ thông tin của người đăng ký tham gia đấu giá tài sản(Lưu ý: Khoản tiền đặt trước không được tính lãi trong bất kỳ trường hợp nào).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26/4/2019 tại Phòng đấu giá tầng II của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

11. Thông báo này được phát sóng, đăng, niêm yết công khai tại:

  - Phát sóng trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Lào Cai 02 (hai) lần vào các ngày 08 và 11/4/2019;

  - Đăng trên cổng thông tin điện tử của Cục Công sản – BTC.

  - Niêm yết tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh;

  - Niêm yết tại Chi Cục THADS thành phố Lào cai;

  - Niêm yết tại UBND phường Duyên Hải, TP. Lào Cai;

  - Điện thoại liên hệ: 02143.822.179.