(BĐT) - Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2019 do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 01 bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, phường 02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có tổng diện tích 6.246,5 m2; thuộc thửa đất số 35; tờ bản đồ số 03; loại đất thương mại, dịch vụ; thời hạn cho thuê đất 50 năm; hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu giá:

Đối với diện tích đất đấu giá để thực hiện dự án:

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (6.246,5 m2).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

Đối với diện tích đất Hoa viên hiện hữu:

- Nhà đầu tư trúng đấu giá thiết kế lại Hoa viên (trước khách sạn, nhà hàng), thông qua cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phương án thiết kế phải đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ tốt cho du khách và người dân, đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng.

- Nhà nước sẽ tạm giao phần diện tích đất Hoa viên hiện hữu là 2.500,1 m2 cho nhà đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của nhà đầu tư, sau khi xây dựng hoàn chỉnh sẽ bàn giao lại cho nhà nước quản lý (nhà nước không hoàn trả kinh phí cho nhà đầu tư).

* Thông tin về Quy hoạch:

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải lập thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai dự án theo quy hoạch Tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 16/8/2018, trong đó:

- Tầng cao xây dựng:

+ Đối với diện tích đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ (khách sạn): 12 tầng đến 18 tầng;

+ Đối với diện tích đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ khác: 05 tầng đên 07 tầng.

- Các tầng hầm của công trình được thiết kế trong phạm vi ranh giới khu đất, đảm bảo đủ diện tích đỗ xe và các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy đối với công trình.

- Đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật, vệ sinh và môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định chung.

- Các chỉ tiêu khác thực hiện quy định hiện hành.

* Tài sản gắn liền với đất:

Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng: Gồm các hạng mục:

- Khối nhà chính (trụ sở nhà làm việc): 03 tầng (diện tích sàn xây dựng: 1.321,44 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Khối nhà phụ (Trung tâm Xúc tiến đầu tư): 02 tầng (diện tích sàn xây dựng: 558,62 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Nhà xe: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 146,2 m2; kết cấu: Khung cột, kèo thép);

- Hàng rào (kết cấu: khung cột bê tông cốt thép, tường gạch);

Hiện trạng: Các hạng mục trên đã xuống cấp.

Trụ sở cũ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng: Gồm các hạng mục:

- Trụ sở làm việc: 02 tầng (diện tích sàn xây dựng: 529,2 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Hội cựu Thanh niên xung phong: 02 tầng (diện tích sàn xây dựng: 152,25 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Phòng thực hành: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 82,96 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Hội trường: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 65,88 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Dãy nhà ở tập thể (nhà kho): 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 182,4 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Nhà vệ sinh: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 24,42 m2, kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Hàng rào (Kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép, tường gạch).

Hiện trạng: Các hạng mục trên đã xuống cấp.

Cơ sở kinh doanh Nhà hàng, khách sạn Khánh Hưng: Gồm các hạng mục:

- Khách sạn 05 tầng (diện tích sàn xây dựng: 3.966,02 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Cơ sở dịch vụ khác: 03 tầng (diện tích sàn xây dựng: 380,5 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Cơ sở Tin học: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 57,6 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Câu lạc bộ Bida: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 618,19 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Nhà bếp: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 164,57 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Hàng rào (kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép, tường gạch).

Hiện trạng: Các hạng mục trên đã xuống cấp.

* Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

- Để thực hiện dự án Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn (dự án Khu nhà hàng, khách sạn cao cấp; sau đây gọi tắt là dự án) từ hạng 4 sao trở lên theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam hiện hành;

- Thu hút các tổ chức kinh tế có năng lực và kinh nghiệm đầu tư xây dựng các công trình có quy mô lớn, góp phần chỉnh trang, nâng cấp đô thị thành phố Sóc Trăng, phục vụ tốt cho sự phát triển ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng.

* Lưu ý: Khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định, Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định thuyết minh dự án Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn (Khu nhà hàng khách sạn cao cấp) do người tham gia đấu giá lập có đáp ứng yêu cầu từ hạng 4 sao trở lên theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam hiện hành TCVN-439 1-2015.

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 154.018.752.000 đồng (Một trăm năm mươi bốn tỷ, không trăm mười tám triệu, bảy trăm năm mươi hai ngàn đồng).

Trong đó:

- Quyền sử dụng đất: 145.146.779.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng);

- Tài sản gắn liền với đất: 8.871.973.000 đồng (Tám tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 15% (Mười lăm phần trăm) so với giá khởi điểm, cụ thể: 154.018.752.000 đồng x 15% = 23.102.812.800 đồng.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/04/2019 đến ngày 23/04/2019 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 23/04/2019 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/04/2019 – 25/04/2019 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0791000062791 tại Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Long hoặc bằng cam kết bảo lãnh của Ngân hàng thương mại trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30, ngày 26/04/2019. Tại Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Tại Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Có phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá phát hành;

- Tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với tổ chức: Nộp bản sao giấy CMND của người đại diện theo pháp luật, giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý:Mang bản chính để đối chiếu.

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.