(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3,thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá trả giá: Vào lúc 8h00 ngày 26/04/2019. Tại Hội trường UBND thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết16h30 ngày 23/04/2019 ( 42 lô đất tại khu A khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

5.Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 23/04/2019. Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Lăng , tỉnh Quảng Trị vào các ngày 19,22,23/04/2019 ( trong giờ hành chính).

6. Thời gian , địa điểm nộp phiếu trả giá : Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 22,23/04/2019 ( trong giờ hành chính) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ,tỉnh Quảng Trị ( số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng). Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h30 ngày 23/04/2019.

7.Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: ( Chi tiết cụ thể bao gồm)

TT

Số lô

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Ký quỹ

( đồng)

Phí hồ sơ

(đồng/h.sơ)

Ghi chú

1

29

353

627.100.000

50.000.000

500.000

KhuA, mặt tiền đường Hai Bà Trưng

Giao nhau với đường Nguyễn Huệ

2

30

318

513.600.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Hai Bà Trưng

3

31

308

497.400.000

50.000.000

200.000

Khu A, mặt tiền đường Hai Bà Trưng

4

32

296

478.000.000

50.000.000

200.000

Khu A, mặt tiền đường Hai Bà Trưng

5

33

285

460.300.000

50.000.000

200.000

Khu A, mặt tiền đường Hai Bà Trưng

6

34

294

522.300.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Hai Bà Trưng

Giao nhau với đường khu vực

7

35

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

8

36

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

9

37

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

10

38

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

11

39

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

12

40

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

13

41

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

14

42

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

15

43

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

16

44

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường NguyễnHuệ

17

45

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

18

46

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

19

47

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

20

48

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

21

49

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Nguyễn Huệ

22

50

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

23

51

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

24

52

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

25

53

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

26

54

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

27

55

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

28

56

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

29

57

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

30

58

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

31

59

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

32

60

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

33

61

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

34

62

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

35

63

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

36

64

310

500.700.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

37

65

290

515.200.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực Giao nhau với đường Nguyễn Huệ

38

66

270

436.100.000

50.000.000

200.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

39

67

270

436.100.000

50.000.000

200.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

40

68

270

436.100.000

50.000.000

200.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

41

69

270

436.100.000

50.000.000

200.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

42

70

289

513.400.000

50.000.000

500.000

Khu A, mặt tiền đường Khu vực

Giao nhau với đường khu vực

20.982.700.000

Tổng giá khởi điểm : 20.982.700.000đồng

Bằng chữ: Hai mươi tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm trăm ngàn đồng.

8.Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 19,22,23/04/2019 ( trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h30 ngày 23/04/2019.

- Địa điểm : Tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ( số 01 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng ) . Số tài khoản: 3903 201 004 009 . Tên tài khoản: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký .

9. Điều kiện , cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích

sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng) . Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá ( mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân ( bản photo )

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp ( Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.