(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quảng ủy quyền như sau:
Ngày 26/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất tại huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 26/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất tại huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 26/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất tại huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước ảnh 3