(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 26/4/2019 do Văn phòng Kiểm toán Nhà nước ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

- Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- ĐT: 024.3782.0483.

Người có tài sản bán đấu giá: Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

- Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian đấu giá: 09h30 ngày 26/4/2019.

Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Tài sản bán đấu giá: Hệ thống điều hòa trung tâm

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản thanh lý của Kiểm toán Nhà nước

Nơi để tài sản: 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khởi điểm: 892.186.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi hai triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn) - (Giá chưa bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp, cắt phá,... do người mua được tài sản chịu.

Tiền đặt trước: 178.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn./.)

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 11/4 đến ngày 23/4/2019 (Trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)