(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2019 do UBND huyện Vị Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 26/4/2019, đấu giá công trình thủy điện Thượng Sơn tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 26/4/2019, đấu giá công trình thủy điện Thượng Sơn tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang ảnh 2