(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An vào ngày 26/4/2019 như sau:

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chế biến cà phê

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 16.136.900.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.343.505 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.343.505 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 26/04/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2019 đến 16 giờ ngày 11/05/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019