(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh thông báo về việc tổ chức phiên đấu giá bán toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu( SX XNK) Ninh Bình vào ngày 26/4/2019 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh.

2. Tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần SX- XNK Ninh Bình.

3. Tài sản đấu giá: Cổ phần Công ty Cổ phần SX-XNK Ninh Bình.

Địa chỉ: Số 237 Đường Trần Hưng Đạo, P. Vân Giang, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Mã số doanh nghiệp: 2700224383.

- Vốn điều lệ: 11.396.670.000 đồng (Mười một tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.

- Tổng số cổ phần: 1.139.667 cổ phần.

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.139.667 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ.

- Số lượng CP của một lô: 1.139.667 cổ phần.

- Giá khởi điểm: 52.647 đồng/ cổ phần.

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).              

- Nợ phải thu: 0 đồng.

- Nợ phải trả: 11.200.000.000 đồng.

- Nợ BHXH và thuế: 0 đồng.

- Hình thức chào bán: Bán đấu giá theo lô, nhà đầu tư phải đặt mua cả lô cổ phần chào bán.

* Tình hình sử dụng đất của Doanh nghiệp:

- Nhà máy may tại Phường Nam Thành – TP. Ninh Bình; Diện tích QSD đất: 4.929,8m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở SXKD; Thời hạn thuê đất: 31/05/2060.

- Trung tâm Kinh doanh FPT Shop – Đường Trần Hưng Đạo, TP. Ninh Bình; Diện tích QSD đất: 678,6 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở SXKD; Thời hạn thuê đất: 09/10/2046.

- Khách sạn AIQ – Phường Nam Bình, TP. Ninh Bình; Diện tích QSD đất: 719,2m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở SXKD; Thời hạn thuê đất: 01/01/2045.

- Trung tâm thương mại – Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn; Diện tích QSD đất: 1.512,7m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở SXKD; Thời hạn thuê đất: 17/11/2045.

4. Mục đích thoái vốn: Nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào sản phẩm cốt lõi.

5. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư và có năng lực tài chính.

5. Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đ (Sáu tỷ đồng)/1hồ sơ.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 1hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 11/04/2019 đến ngày 22/4/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh. Số 02 Đường Chiến Thắng, Phố 3, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ có liên quan đến tài sản bán đấu giá: Từ ngày 11/04/2019 đến ngày 22/04/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh và Công ty Cổ phần SX- XNK Ninh Bình.

9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 16/04/2019 đến trước 16h30, ngày 25/04/2019. Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh, số tài khoản: 2321100147007, tại Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Vân Giang - Ninh Bình.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  9h30, ngày 26/04/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh. Số 02 Đường Chiến Thắng, Phố 3, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

11. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Từ ngày 02/05/2019 đến 16h00, ngày 16/05/2019.

12. Thời gian hoàn tiền đặt trước: Từ ngày 02/05/2019 đến hết ngày 03/05/2019.

13. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh, trong giờ hành chính. Địa chỉ: Số nhà 02 - Đường Chiến Thắng, Phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3888 968.

Công ty CP SX-XNK Ninh Bình. Địa chỉ: Số 237 Đường Trần Hưng Đạo, P. Vân Giang, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0913083404.