(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2022 do UBND huyện Thiệu Hóa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên

Địa chỉ: Lô số 177 MBQH 89XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0902 288937

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thiệu Hóa

Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 26/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 23/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 25/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 11/03/2022 - 16:30 23/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bằng việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo đúng thông báo và quy định của công ty.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 26/03/2022

Địa điểm: Trung tâm hội nghị huyện Thiệu Hóa. Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 26/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 26/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 26/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 26/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 26/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 26/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 26/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 8