(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản do Công ty điện lực Bình Phú ủy quyền vào ngày 26/3/2021 như sau:
Ngày 26/3/2021, đấu giá vật tư thiết bị thanh lý tại TPHCM ảnh 1