(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2021 như sau
Ngày 26/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ảnh 1