(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản do Trường tiểu học Lưu Hữu Phước ủy quyền vào ngày 26/3/2021 như sau:
Ngày 26/3/2021, đấu giá quyền khai thác dịch vụ căn tin tại Trường tiểu học Lưu Hữu Phước, TPHCM ảnh 1