(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn như sau:
Ngày 26/3/2021, đấu giá khoản nợ của khách hàng Lê Hoàng Long vay tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1