(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2021 do ngân hàng SHB ủy quyền như sau:
Ngày 26/3/2021, đấu giá dây chuyền SX bột cá tại TPHCM ảnh 1