(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2021 tại Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn (địa chỉ: ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá Cho thuê mặt bằng, thời hạn 36 tháng của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, gồm các hạng mục sau:

Mặt bằng Căn tin thời hạn 36 tháng. Diện tích: 112m2. Hiện trạng: Nhà tạm, vách gỗ + mái tole. Giá khởi điểm (GKĐ): 405.000.000đồng.

Mặt bằng Nhà xe bệnh nhân và thân nhân thời hạn 36 tháng. Diện tích: 630m2. Hiện trạng: Nhà tiền chế, cột sắt, không có vách, mái tole. GKĐ: 1.440.000.000đồng.

Mặt bằng Tạp hóa thời hạn 36 tháng. Diện tích: 225m2. Hiện trạng: Loại nhà 3.5, vách tường, lợp mái tole. GKĐ: 216.000.000đồng.

Mặt bằng Quầy thuốc thời hạn 36 tháng. Diện tích: 43,68m2. Hiện trạng: Nhà 3.2 vách Tường, lợp tole. GKĐ: 108.000.000đồng.

(Kèm theo Điều kiện đăng ký tham gia đối với người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.

Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 11 và 12/03 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/03/2021.

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/03/2021, gồm có:

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp.

Tiền đặt trước: 20% GKĐ.

Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn (địa chỉ: ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang).

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ; TRÚNG ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá: Mặt bằng Căn tin. Diện tích: 112m2. Hiện trạng: Nhà tạm, vách gỗ + mái tole. Thời gian thuê. Thời gian thuê 12 tháng. Giá khởi điểm (GKĐ): 135.000.000đồng cho cả thời gian thuê.

Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào. Có hợp đồng đã hoàn thành hoặc hợp đồng đang thực hiện về Mặt bằng Căn tin ≥ 60% giá khởi điểm của tài sản đấu giá này.

Sử dụng đúng mặt bằng được giao vào mục đích kinh doanh đã trúng đấu giá.

Người có tài sản không giảm tiền thuê mặt bằng cho người trúng đấu giá với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa).

Chỉ kinh doanh các mặt hàng được cho phép. Tuyệt đối không kinh doanh các mặt hàng quốc cấm, thuốc lá cũng như các mặt hàng không thuộc phạm vi kinh doanh.

Giá kinh doanh các mặt hàng không cao hơn 10% giá bán lẻ trên thị trường địa bàn huyện Thoại Sơn - An Giang.

Thực hiện công khai biểu giá tại nơi dễ thấy, dễ nhìn.

Không cung cấp dịch vụ kém chất lượng so với cam kết trong hợp đồng trách nhiệm. Không đáp ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật về cung cấp dịch vụ.

Nhân viên phục vụ có thái độ lịch sự trong giao tiếp và qua lớp tập huấn về giao tiếp, đồng bộ về trang phục, được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định (nếu có).

Đảm bảo vệ sinh khu vực thuê, vệ sinh hằng ngày.

Tự trang bị phương tiện Phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự trang bị công cụ dụng cụ có liên quan để kinh doanh. Các trang thiết bị: điện, nước, đèn, quạt, hư hỏng nhỏ (dưới 10.000.000đồng) khi sử dụng người trúng đấu giá có trách nhiệm tự sửa chữa, thay thế (nếu bị hư). Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với Trung tâm xin sửa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của Giám đốc TTYT.

Nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác của TTYT tại vị trí thuê, người trúng đấu giá có trách nhiệm bảo quản sử dụng tốt, đồng thời chịu trách nhiệm vật chất về những hư hỏng, mất mác do quản lý sử dụng không tốt.

Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá Phải tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào tiền điện, nước phát sinh hàng tháng mà người trúng đấu giá nộp cho TTYT theo giá thu của Công ty Điện lực và Công ty cấp nước cung cấp vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính - Kế toán của TTYT.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; TTYT sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 03 (có 03 biên bản), TTYT thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

Thực hiện việc nộp tiền thuê vào ngày 20 đến ngày 25 dương lịch hằng tháng và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp tiền thuê nêu trên mà người trúng đấu giá không nộp tiền thuê theo quy định. Người có tài sản sẽ thu lại tài sản và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng bị tịch thu, nếu thiếu người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền thêm. Tài sản nêu trên sẽ được tổ chức đấu giá lại theo quy định.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ; TRÚNG ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá: Mặt bằng Tạp hóa. Diện tích: 225m2. Hiện trạng: Loại nhà 3.5, vách tường, lợp mái tole. Thời gian thuê 12 tháng. GKĐ: 72.000.000đồng cho cả thời gian thuê.

Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào. Có hợp đồng đã hoàn thành hoặc hợp đồng đang thực hiện về Tạp hóa ≥ 60% giá khởi điểm của tài sản đấu giá này.

Sử dụng đúng mặt bằng được giao vào mục đích kinh doanh đã trúng đấu giá.

Người có tài sản không giảm tiền thuê mặt bằng cho người trúng đấu giá với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa).

Chỉ kinh doanh các mặt hàng được cho phép. Tuyệt đối không kinh doanh các mặt hàng quốc cấm, thuốc lá cũng như các mặt hàng không thuộc phạm vi kinh doanh.

Giá kinh doanh các mặt hàng không cao hơn 10% giá bán lẻ trên thị trường địa bàn huyện Thoại Sơn - An Giang.

Thực hiện công khai biểu giá tại nơi dễ thấy, dễ nhìn.

Không cung cấp dịch vụ kém chất lượng so với cam kết trong hợp đồng trách nhiệm. Không đáp ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật về cung cấp dịch vụ.

Nhân viên phục vụ có thái độ lịch sự trong giao tiếp và qua lớp tập huấn về giao tiếp, đồng bộ về trang phục, được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định (nếu có).

Đảm bảo vệ sinh khu vực thuê, vệ sinh hằng ngày.

Tự trang bị phương tiện Phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự trang bị công cụ dụng cụ có liên quan để kinh doanh. Các trang thiết bị: điện, nước, đèn, quạt, hư hỏng nhỏ (dưới 10.000.000đồng) khi sử dụng người trúng đấu giá có trách nhiệm tự sửa chữa, thay thế (nếu bị hư). Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với Trung tâm xin sửa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của Giám đốc TTYT.

Nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác của TTYT tại vị trí thuê, người trúng đấu giá có trách nhiệm bảo quản sử dụng tốt, đồng thời chịu trách nhiệm vật chất về những hư hỏng, mất mác do quản lý sử dụng không tốt.

Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá Phải tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào tiền điện, nước phát sinh hàng tháng mà người trúng đấu giá nộp cho TTYT theo giá thu của Công ty Điện lực và Công ty cấp nước cung cấp vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính - Kế toán của TTYT.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; TTYT sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 03 (có 03 biên bản), TTYT thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

Thực hiện việc nộp tiền thuê vào ngày 20 đến ngày 25 dương lịch hằng tháng và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp tiền thuê nêu trên mà người trúng đấu giá không nộp tiền thuê theo quy định. Người có tài sản sẽ thu lại tài sản và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng bị tịch thu, nếu thiếu người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền thêm. Tài sản nêu trên sẽ được tổ chức đấu giá lại theo quy định.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ; TRÚNG ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá: Mặt bằng Nhà xe bệnh nhân và thân nhân. Diện tích: 630m2. Hiện trạng: Nhà tiền chế, cột sắt, không có vách, mái tole. Thời gian thuê 12 tháng. GKĐ: 480.000.000đồng cho cả thời gian thuê.

Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào. Có hợp đồng đã hoàn thành hoặc hợp đồng đang thực hiện về Nhà xe bệnh nhân và thân nhân ≥ 60% giá khởi điểm của tài sản đấu giá này.

Sử dụng đúng mặt bằng được giao vào mục đích kinh doanh đã trúng đấu giá.

Người có tài sản không giảm tiền thuê mặt bằng cho người trúng đấu giá với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa).

Giá giữ xe: Cam kết thực hiện thu phí giữ xe theo Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, bảng giá được niêm yết tại khu vực giữ xe và cài tự động giá giữ xe vào hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ). Trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định giá giữ xe mới thì TTYT điều chỉnh lại giá thuê bãi giữ xe hai bánh với người thuê theo tỷ lệ mức tăng, giảm giá giữ xe của Ủy ban nhân dân tỉnh. Không thu phí giữ xe đối với xe nhân viên, khách đến làm việc và y sinh.

Người giữ xe chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ và tự giải quyết thỏa đáng với người mất xe, mất tài sản. TTYT không chịu trách nhiệm về việc bồi thường này và không có trách nhiệm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện.

Thực hiện công khai biểu giá tại nơi dễ thấy, dễ nhìn.

Đảm bảo vệ sinh trong khu vực thuê, vệ sinh hằng ngày.

Tự trang bị phương tiện Phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

Tổ chức quản lý hoạt động giữ xe phải đảm bảo:

Nhân sự: hồ sơ gửi cho TTYT kèm sơ yếu lý lịch của tất cả các nhân viên tham gia giữ xe có xác nhận của chính quyền địa phương, người không có tiền án, tiền sự (ưu tiên người có trình độ văn hóa, bộ đội xuất ngũ). Trang phục, tinh thần, thái độ phục vụ: cam kết tất cả nhân viên giữ xe phải mặc đồng phục, đeo bảng tên, tác phong, xưng hô đúng mực, tuân theo các nội quy, quy định của TTYT. Lịch sự, tôn trọng người gửi xe, phục vụ tận tình, chu đáo, ưu tiên phục vụ người lớn tuổi,…tóc nhân viên phải gọn gàng, không có hình xâm.

Có sơ đồ bố trí bãi giữ xe khu vực để xe và lưu thông

Sử dụng hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ);

Bố trí sắp xếp ca làm việc đảm bảo giữ xe 24/24 giờ;

Đảm bảo an ninh trật tự;

Không nhận giữ xe vi phạm pháp luật hoặc xe trộm cắp

Treo Bảng nội quy, Bảng niêm yết giá tại nơi thu tiền, theo thời gian qui định ban ngày, ban đêm rõ ràng.

Phân khu vực (có vẽ line) rõ ràng cho các loại xe (xe honda, xe đạp..).

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản có các nội dung sau; TTYT sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 03 (có 03 biên bản), TTYT thông báo chấm dứt hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh trước hạn với người trúng đấu giá.

Không đảm bảo giữ xe 24/24 giờ.

Thu giá giữ xe cao hơn mức giá được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Không thực hiện hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ) ngay thời điểm khai thác bãi giữ xe.

Không cung cấp dịch vụ kém chất lượng so với cam kết trong hợp đồng trách nhiệm. Không đáp ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật về cung cấp dịch vụ.

Không giải quyết thỏa đáng các tình huống không mong muốn xảy ra cho khách hàng.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự trang bị công cụ dụng cụ có liên quan để kinh doanh. Các trang thiết bị: điện, nước, đèn, quạt, hư hỏng nhỏ (dưới 10.000.000đồng) khi sử dụng người trúng đấu giá có trách nhiệm tự sửa chữa, thay thế (nếu bị hư). Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với Trung tâm xin sửa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của Giám đốc TTYT.

Nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác của TTYT tại vị trí thuê, người trúng đấu giá có trách nhiệm bảo quản sử dụng tốt, đồng thời chịu trách nhiệm vật chất về những hư hỏng, mất mác do quản lý sử dụng không tốt.

Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá Phải tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào tiền điện, nước phát sinh hàng tháng mà người trúng đấu giá nộp cho TTYT theo giá thu của Công ty Điện lực và Công ty cấp nước cung cấp vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính - Kế toán của TTYT.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; TTYT sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 03 (có 03 biên bản), TTYT thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

Thực hiện việc nộp tiền thuê vào ngày 20 đến ngày 25 dương lịch hằng tháng và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp tiền thuê nêu trên mà người trúng đấu giá không nộp tiền thuê theo quy định. Người có tài sản sẽ thu lại tài sản và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng bị tịch thu, nếu thiếu người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền thêm. Tài sản nêu trên sẽ được tổ chức đấu giá lại theo quy định.

Người có tài sản được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá nếu người trúng đấu giá vi phạm một trong các nội dung theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá nêu trên và ngược lại.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ; TRÚNG ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá: Mặt bằng Quầy thuốc. Diện tích: 43,68m2. Hiện trạng: Nhà 3.2 vách Tường, lợp tole. GKĐ: 108.000.000 đồng cho cả thời gian thuê.

Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Sử dụng đúng mặt bằng được giao vào mục đích kinh doanh đã trúng đấu giá.

Người có tài sản không giảm tiền thuê mặt bằng cho người trúng đấu giá với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa).

Chỉ kinh doanh các mặt hàng được cho phép. Tuyệt đối không kinh doanh các mặt hàng quốc cấm, thuốc lá cũng như các mặt hàng không thuộc phạm vi kinh doanh.

Giá kinh doanh các mặt hàng không cao hơn 10% giá bán lẻ trên thị trường địa bàn huyện Thoại Sơn - An Giang.

Thực hiện công khai biểu giá tại nơi dễ thấy, dễ nhìn.

Không cung cấp dịch vụ kém chất lượng so với cam kết trong hợp đồng trách nhiệm. Không đáp ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật về cung cấp dịch vụ.

Nhân viên phục vụ có thái độ lịch sự trong giao tiếp và qua lớp tập huấn về giao tiếp, đồng bộ về trang phục, được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định (nếu có).

Đảm bảo vệ sinh khu vực thuê, vệ sinh hằng ngày.

Tự trang bị phương tiện Phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự trang bị công cụ dụng cụ có liên quan để kinh doanh. Các trang thiết bị: điện, nước, đèn, quạt, hư hỏng nhỏ (dưới 10.000.000đồng) khi sử dụng người trúng đấu giá có trách nhiệm tự sửa chữa, thay thế (nếu bị hư). Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với Trung tâm xin sửa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của Giám đốc TTYT.

Nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác của TTYT tại vị trí thuê, người trúng đấu giá có trách nhiệm bảo quản sử dụng tốt, đồng thời chịu trách nhiệm vật chất về những hư hỏng, mất mác do quản lý sử dụng không tốt.

Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá Phải tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào tiền điện, nước phát sinh hàng tháng mà người trúng đấu giá nộp cho TTYT theo giá thu của Công ty Điện lực và Công ty cấp nước cung cấp vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính - Kế toán của TTYT.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; TTYT sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 03 (có 03 biên bản), TTYT thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

Thực hiện việc nộp tiền thuê vào ngày 20 đến ngày 25 dương lịch hằng tháng và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp tiền thuê nêu trên mà người trúng đấu giá không nộp tiền thuê theo quy định. Người có tài sản sẽ thu lại tài sản và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng bị tịch thu, nếu thiếu người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền thêm. Tài sản nêu trên sẽ được tổ chức đấu giá lại theo quy định.