(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá thanh lý xe ôtô đã qua sử dụng vào ngày 26/3/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Xe ôtô hiệu Toyota, số loại: HIACE RZH115L-BRMRE, 15 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 75C-3060, số máy: 2RZ-3237762, số khung: RZH115-3001866, thể tích làm việc của động cơ: 2438 cm3, sản xuất tại Việt Nam và đưa vào sử dụng năm 2004, niên hạn sử dụng 2024.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, số 02 Đống Đa, thành phố Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy đăng ký xe ô tô số 003722 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thừa Thiên Huế cấp ngày 10/10/2008.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ vào ngày 18 và 19 tháng 3 năm 2020 tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, số 02 Đống Đa, thành phố Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm đến hết ngày 17/3/2020 để được hướng dẫn xem tài sản.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Giá khởi điểm của tài sản: 60.000.000 đồng. Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ tài sản, phí đăng ký, đăng kiểm xe theo quy định.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 23/3/2020 đến 17 giờ 00 ngày 25/3/2020 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 25/3/2020).

c. Bước giá: 500.000 đồng. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 23/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 ngày 26/3/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com./.